PROJEKTET BONDESTUGAN


Ett unikt samarbete mellan jordbruk och besöksnäring.

År 2000 startade samarbetet mellan GotlandsResor, LRF Gotland och gotländska lantbrukare som blev partners i en unik samverkan mellan jordbruk och turistnäring på Gotland. Idén var att bygga och hyra ut kvalitetsstugor på Gotland för att öka stugstandarden på semesterboende till turister. Tillsammans togs det fram ett antal husmodeller "Bondestugor", byggda med gotländska förtecken där bonden bygger uthyrningsstugor på sin egen mark och så långt som möjligt av material från sin egen skog och med inredning från gotländska företag. 

Bondestugans förening

Tillsammans i Bondestugans ekonomiska förening kommer projektet leva vidare med utveckling av fler Bondestugor på Gotland. Genom att öka antalet attraktiva stugor runt om på Gotland kan vi bidra till landsbygdsutvecklingen med aktiviteter och service. Vårt mål är att Gotland får en levande landsbygd hela året!

Avtal

Konceptet är att bonden bygger uthyrningsstugor på egen mark med en arkitektritad förebild av ett trä- eller stenhus. Att bygga med lokal skog (eller sten) är en naturlig del av byggandet och stugorna är ritade för att passa in i den gotländska naturen. Gemensam upphandling av möbler kan oftast göras.

Många utländska gäster

Så här många år senare kan vi säga att projektet har varit mycket lyckat och genererat många nya resenärer till Gotlands landsbygd. Många turister, både utländska och svenska, har fastnat för de fina Bondestugorna och återkommer till Gotland år från år och bokar boende i sin favoritstuga. 

Projektet fortsätter

Bondestugor finns på många platser runt om på Gotland. Från projektets start har Gotlands Resor ansvarat för förmedlingen till hyresgäster. Men från 2015 kommer hela Bondestugprojektet tas över av stugvärdarna själva i den gemensamma föreningen som finns.

Kontakta Bondestugan

Om du vill samarbeta, har idéer, eller frågor får du väldigt gärna mejla Cecilia Hammander på [email protected]. Det går också bra att ringa på 073-500 04 14.


GOTLANDSKARTA ÖVER STUGORNA

Bondestugan har flera stugor runt om på ön.