BOKNINGSVILLKOR BONDESTUGAN


Här kan du läsa våra allmänna och särskilda bokningsvillkor som gäller för boende.

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Gotland Promotion AB (GPAB), och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med GPAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

 

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig arrangör är Gotland Promotion AB, Box 1234, SE-621 23 Visby. Tel: 0771-22 33 50. Org.nr: 556496-2214.

För resor med reguljära transportmedel gäller särskilda villkor. För resa med färja, förutom i paketbokning, ansvarar Destination Gotland AB, Box 1234, 621 23 Visby, Org.nr: 556038-2342. Se även Resevillkor för båt.

Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får ta del av dessa vid bokningen, att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

 

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Bokningen gäller för såväl GPAB som för Dig så snart GPAB bekräftat bokningen och Du inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

 

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

GPAB skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift. Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är GPAB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har Du betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är GPAB tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

 

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till GPAB´s callcenter på tel: 0771-22 33 50 eller e-post: [email protected]. Notera att din avbokning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig bekräftelse från GPAB. Om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor. Vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.

OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning.

 

Här kan du läsa mer om bokningsvillkoren